Dus wat is de aangepaste modus? Het is een functie die bestaat sinds de lancering van SwitchBot Bot. Wanneer klanten eerder contact opnamen met ons ondersteuningsteam, pushten we een specifieke update van de firmwareversie zodat ze over deze functie konden beschikken. Maar nu publiceren we deze functie openbaar!